Start prosjekt

Konseptmøte

Vår prosjektleder innkaller dere til et møte med en av våre illustratører og en av manusforfatterne. Din kundekontakt vil også delta i møtet. Her vurderer vi sammen innhold og lengde for filmen(e), og sørger for optimal utforming av tegnestil og at budskapet kommer fram på best mulig måte.
 
Prisen er satt til kr 5500.

 

Forprosjekt

I forprosjektet vil en prosjektleder kalle dere inn til et møte med en manusforfatter og en illustratør. Din kundekontakt vil også delta i møtet. Sammen vil dere finne fram til en tegnestil og en definisjon av innholdet i filmen(e).
 
Vi har lang erfaring på dette området og vil kunne hjelpe dere til å strukturere det budskapet dere ønsker å nå ut med! 
 
Dere vil motta to ulike forslag på illustrasjoner på de to første scenene i filmen, basert på et tilsvarende langt manus-utkast. 
 
Dersom forprosjektet resulterer i produksjon, vil kostnaden på kr 15 000 bli trukket fra totalsummen.