2D vs. 3D-animasjon

Derfor er manusforfatting alfa omega når vi lager animasjon!
February 18, 2022

Hva er egentlig forskjellen på 2D og 3D animasjon?

Vi snakker mye om hvorfor animasjon er lurt å integrere i markedsføringsstrategi, men det er ikke så enkelt som å si at animasjon er animasjon. Det finnes flere måter å jobbe på, avhengig av hva som er målet. Så, hva skal du ha?

La oss for enkelhets skyld se bort ifra hva produksjon av 2D og 3D-film har til felles. Det går på alt som har med forarbeidet å gjøre, selve grunnpilaren i animasjonen, nemlig, idèutviklingen, storyboardet og manuset. Først når vi kommer til stilutvikling, begynner de å skille seg fra hverandre. 

Hovedforskjellen er antall dimensjoner man har tilgjengelig å jobbe med. Hva man bør velge kommer også an på hvilken industi som setts i fokus og hvilket uttrykk og stil man ønske å få frem. Det er to ulike teknikker med sine egne fordeler og kvaliteter. En av animatørene våre forklarer de grunnleggende forskjellene.

3D

Enkelt forklart er 3D mer avansert enn 2D, og tar derfor lengre tid. Det er fordi hvert objekt som skal inn i bildet må modelleres fra alle sider. Da har du til gjengjeld frihet til å bevege ting i alle akser (x, y og z), som gjør det mulig å uttrykke dybde. Dette gjør animasjonen mer levende, men også langt mer tidskrevende og derfor mer kostbar. 

Vi skal ikke legge skjul på at denne formen for animering krever mye planlegging. En skisse må først visualiseres med geometri og form, deretter fargelegges for å få frem detaljer og til sist må den settes opp som en dukke for så å kunne animeres. Siden 3D-karakterer ofte er mer organiske, må lemmer bøyes i stedet for at deler av tegningen roteres.

Her er et eksempel på en 3D film vi lagde for TESS.

2D

2D på sin side er håndtegnet og ligger flatt. Det gir frihet til å legge frem en stil og uttrykk som kan animeres ganske raskt når man er ferdig med de først nevnte delene. De kan også bevege seg, men bare i en rett linje uten at det ser rart ut. Det kan altså ikke snu seg da de bare er tegnet fra en vinkel. Dette setter noen begrensninger, men det er ikke alltid man trenger at en karakter kan snu seg 360 grader rundt. Igjen kommer det alltid tilbake til storyboard og budskap. Hva skal ditt publikum se på skjermen?

2D-animasjon har sin basis fra tegnefilmer og er generelt idealisert med en viss forbindelse til virkeligheten. Denne abstrakte utformingen er til sammenligning både raksere og rimeligere å produsere, og egner seg svært godt til å forklare tunge budskap på en enkel måte. Dette er den typen animasjon vi desidert lager mest av for våre kunder. gjerne i form av explainervideoer til produkter og tjenester som skal ut på markedet, men som trengs å forklares på en livlig og gjenkjennelig måte. 

Her er et eksempel på en 2D film vi lagde for elkjøp

2D med 3D-elementer

Av og til er budsjettet stramt eller tidsfristen kort. Da kan det være en mulighet å få produsert en film i 2D, men å ha visse elementer i 3D. Da oppnår du litt av den samme effekten og du får sjansen til å velge hvilke elementer som skal stikke seg ut blant de øvrige, flate 2D illustrasjonene. Dette er nyttig av flere grunner, men brukes ofte til bakgrunner der man trenger en realistisk dybde uten at man bruker for mye tid på å animere.

Her er et eksempel på en film med 2D og 3D -elementer film vi lagde for Norkring.

Takk for oppklaringen, Nils!

Nå håper vi du er blitt bittelitt klokere på egenskapene til disse to animasjonsteknikkene. Skulle du ha behov for en grundigere gjennomgang eller rådgiving, er det bare å ta kontakt med oss!