Vi flyttet produksjonen fra Kiev til Oslo!

En velfortjent hyllest til manusforfatterne
March 1, 2021
Prosessen bak produksjon av en animasjonsfilm
June 21, 2021

Fra Animer så dagens lys i 2016 fram til sommeren 2018 foregikk produksjonen av alle våre animasjonsfilmer i Kharkiv og senere i Kiev i Ukraina. I dette innlegget har vi lyst til å dele omstillingen vi gikk igjennom ved å flytte produksjonen til Oslo og reisen vår til å bli et fullverdig in-house produksjonsselskap. 

Daglig leder og partner, Dag Lein, kom med på laget i januar 2018. Med sine 20+ års erfaring fra TV-produksjon for noen av Norges største selskaper, hadde han en tydelig visjon for Animer allerede fra dag én. 

Men en del viktige premisser måtte utredes og regnes på først. Selvsagt er det bedre å ha muligheten til å kontrollere alle prosesser in-house, men ville dette gå på bekostning av prisen? Ville i såfall kundene våre gå med på å betale mer? Raskere leveransetid ville bli den eneste merkbare forskjellen for dem.

De tallkyndige av oss satte seg ned og grublet over dette regnestykket. På denne tiden hadde vi to ansatte på kontoret vårt i Oslo som jobbet med å oversette manus, informasjon til kunder og den interne kommunikasjonen vår med produksjonsselskapet vi brukte i Ukraina. Du hører sikkert mens du leser at dette virker usedvanlig knotete og tungvint, men ikke bare det. Det var også ekstremt tidkrevende og tid er som kjent penger. Penger som vi kunne spare, eller i alle fall bruke annerledes, og til fordel for våre kunder og oss selv. 

Vi fant omsider ut at vi ikke ville tape noe på å flytte produksjonen til Oslo. Da snakker alle norsk, og vi trengte ikke lengre translatører. Pengene vi sparte der kunne vi bruke på å rekruttere illustratører og animatører lokalt. Før flyttingen brukte vi allerede tekst- og manusforfattere med bachelor fra Westerdals, så vi hadde muligheten til å bruke dette nettverket til å ansette dyktige animatører av samme faglige standard og høye kompetanse. 

 

 

Flyttingen resulterte i at leveransetiden for kundene våre gikk fra to-tre måneder til 6 uker, som vi opererer med i dag. Den store forskjellen ble at vi kunne tilby en ryddigere og langt raskere prosess, med færre involverte, til samme pris som før. Kommunikasjonen internt ble straks mer effektiv. Vi fikk endelig muligheten til å gjennomføre produksjonene på den måten vi selv mener er best, med total oversikt og frihet. Vi går aldri tilbake!

Vi var ikke det ukrainske produksjonsselskapets eneste bedriftskunde, så inntil sommeren 2018 måtte vi hele tiden være avhengig av dem. Vi måtte ofte vente i kø, og uansett hvor raskt vi jobbet her i Oslo, hadde ikke det noe å si så lenge vi ikke fikk til å kommunisere skikkelig med de som lagde det konkrete produktet som kundene våre betalte for. 

Vi slet også på den tiden med altfor mye interne korrekturer som direkte følge av språk- og kulturforskjeller. Så å endelig flytte alt til Oslo var en enorm lettelse for oss, og skuldrene våre hadde aldri føltes så lette som da. 

Men for oss representerte flyttingen også en helt ny måte å jobbe på. Ved å slippe å forholde seg til en tredjepart, var det bare Animer og kunden igjen. Det var først nå at vi fikk tydeligere rammer på kontoret og vår høyt verdsatte Nikoline fikk den første offisielle stillingen som prosjektleder og senere produksjonssjef

Fordelen ved å kunne stå helt på egne ben gjorde at vi kunne senke skuldrene. Det ble mye mer behagelig for oss å jobbe på denne måten. Men også team-følelsen ble en helt annen. Etter flytteprosessen i 2018 fikk vi dobbelt så mange medarbeidere på kontoret. Fra 10 til 20.

Det er nesten så man ikke husker hvordan kontorstemningen er etter så lang tid med hjemmekontor, men det er udiskutabelt mer motiverende å jobbe i samme lokale og sitte sammen og inspirere hverandre. Det bygger en god fellesskapsfølelse på tvers av våre fagfelt og funksjoner, og muliggjør en løpende kvalitetskontroll og utvikling.

Etter to og et halvt år inn i den nye driftsmodellen er vi svært fornøyd med å ha etablert oss oss som en seriøs aktør innen vårt segment. Og det er svært tilfredsstillende å kunne levere bedre kvalitet til stadig flere fornøyde kunder i hele landet.

I starten av mai flytter vi inn i nye lokaler i Christian Kroghs gate, og gleder oss til å se alle våre flinke kolleger jobbe side om side fysisk igjen, kanskje med en film for nettopp ditt selskap eller organisasjon?