En velfortjent hyllest til manusforfatterne

Explainer video – hva, hvordan og hvorfor?
February 23, 2021
Vi flyttet produksjonen fra Kiev til Oslo!
April 9, 2021

Manusforfatting er selvsagt noe vi legger stor vekt på i oppstartfasen med ny kunde, men dette er et så essensielt trinn at vi setter av en fullverdig bloggartikkel om nettopp dette med manus.

 

For det er ikke nødvendigvis opplagt at tekstarbeidet er så viktig når man bestiller en animasjonsfilm. Hos flere aktører i bransjen hender det til og med at en og samme person gjør alt, i stedet for at man har ulike fagpersoner på ulike deler i prosessen. Dette sparer man selvsagt store summer på, men det betyr ikke at det er lurt av den grunn. 

 

Det som skjer da er at man ikke er like god på alt, naturlig nok, og at lavere kvalitet blir en direkte konsekvens av dette. Derfor bruker vi spesialutdannede tekst-/manusforfattere i våre prosjekter. De har tatt høyere utdanning, og har ofte bachelorgrad fra anerkjente Westerdals i Oslo, eller fra andre høgskoler. Vi er heldige som kan plukke kreatører fra øverste hylle. Dette er dyktige og arbeidsvillige folk med yrkesstolthet. Sånt får man gode resultater av – gjennom hele prosessen. 

 

Og så over til 1000 kroners-spørsmålet; Hvorfor er manuset så viktig? 

 

Først og fremst har det mye å si for sluttproduktet. Manusforfatterne våre gjør en utrolig viktig jobb. Vanskelighetsgraden i oppdragene varierer i henhold til bestilling fra kunde. Manuset er det første vi starter med og er selve bærebjelken i alle prosjekter. Noen er svært tekniske, andre er mer rett frem. Uansett bedrift og bransje, skal et enkelt budskap stå i fokus. Det kan for eksempel være en lansering av en ny tjeneste som skal forklares til nye kunder. Mulighetene er uendelige fordi vi skreddersyr hver gang. Men felles for alle filmene våre er at de alle er forståelige for «mannen i gata», selv når det er snakk om noe som er teknisk vanskelig å forstå seg på. Det betyr at de hele tiden er nødt til å sette seg godt inn i kundens produkt og gjøre et grundig research-arbeid. Det kreves for eksempel mer når det er snakk om IT sikkerhet enn en reklame for en ny type brus. 

 

Uansett hva som er det kommersielle målet til kunden, skal et budskap formidles på en underholdene, interessant og visuell måte. Alt fra en 15 sekunders film for et produkt eller tjeneste skal påvirke kunder til enten å ville kjøpe eller få et positivt bilde i hodet knyttet til merkevaren. Derfor er det veldig viktig at det lille som blir sagt er ekstremt effektivt. Og det er ikke «bare, bare»!

 

Apropos er det nærliggende å trekke inn dette sitatet fra Goethe, visstnok fra et brev til en venn. Han skriver som følger: «Beklager at dette brevet ble så langt, men jeg hadde ikke tid til å gjøre det kortere.» Det synes vi er en god oppsummering. Det å skrive en lang tekst med en masse fyllord er ingen kunst. Hvem som helst kan gjøre det uten faglig bakgrunn eller erfaring innen manus. Å skrive godt, kort og presist, derimot, tar mye lengre tid. Her skal man finne riktig ordvalg som får frem den rette stemningen og budskapet i filmen, eksperimentere med ordlyder og nyanser i språket og så videre. 

 

Utover det tekstuelle aspektet og historiefortelling, har manusforfatterne våre et annet viktig ansvar. De er også like fullt idéutviklere og må være kreative for å finne spennende og tidvis overraskende vinklinger som fanger seerenes oppmerksomhet. 

 

Som det seriøse animasjonsstudioet vi er, liker vi naturligvis å se for oss ting i bilder. Derfor tegner vi et for deg her. Se for deg at briefen fra kunden er en klump med leire. Her er oppgaven – lag noe fantastisk ut av den. Manusforfatterne våre former den til en praktfull vase med fine utskjæringer og små detaljer. Jobben de gjør danner grunnlaget for illustrasjon og animasjon som kan sees på som dekoren på vasen, mosaikk, maling og lakk. Her får ikke en person til alt alene. Vi er avhengig av dyktige fagfolk som har spesialisert seg på et område.

 

Vi mener at å spare penger i lønnsutgifter ikke kan forsvares når det alternativet fører til dårlig animasjon. Så hva velger du?